روابط عمومی شورای اسلامی شهر خرم آباد در واکنش به پخش کلیپی در فضای مجازی در خصوص رقص مختلط در روز نکوداشت خرم آباد بیانیه ای صادر کرد . به گزارش میرملاس خبر متن این بیانیه بدین شرح است : احتراما و با تبریک فرارسیدن ۲۰ اردی بهشت روز نکوداشت خرم آباد و در […]

 

روابط عمومی شورای اسلامی شهر خرم آباد در واکنش به پخش کلیپی در فضای مجازی در خصوص رقص مختلط در روز نکوداشت خرم آباد بیانیه ای صادر کرد . به گزارش میرملاس خبر متن این بیانیه بدین شرح است :

احتراما و با تبریک فرارسیدن ۲۰ اردی بهشت روز نکوداشت خرم آباد و در پی انتشار ویدئو و خبر ی مبنی بر رقص و پایکوبی هموطنان کرد زبان در محوطه قلعه تاریخی فلک الافلاک به اطلاع می رساند اجرای این برنامه در جشنواره بزرگ اقوام و با مدیریت میراث فرهنگی بوده و اصل موضوع و ماهیت اجرای آن در جشنواره ای که متعلق به همه اقوام ایرانی است نه تنها ایراد و اشکال محسوب نمی شود بلکه از نقاط قوت این جشنواره است و لیکن از آنجایی که بر گزاری برنامه نکوداشت روز خرم آباد با جشنواره اقوام همزمان شده برخی به اشتباه این ویدئو را به مراسم روز نکوداشت خرم آباد نسبت داده اند که لازم است با احترام به همه اقوام ایرانی به ویژه هم وطنان کرد زبان ، ضمن تکذیب این موضوع به اطلاع برسانیم همه بخش ها و قسمت های فرهنگی و هنری اجرا شده در جشن بزرگ روز نکو داشت خرم آباد با حفظ اصالت قوم لر ،تهیه و اجرا گردیده است ، ایمد که گردانندگان صفحات مجازی که مبادرت به پخش این ویدئو آن هم بدون تحقیق نموده اند تا پیش از این موجب تشویش اذهان عممومی و ایجاد تفرقه بین هموطنان و اقوام شریق ایرانی نگردند.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر خرم آباد