با فروکش کردن موج ششم کرونا در کشور،‌ هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد و هفت استان در هفته گذشته موردی از مرگ و میر کرونایی را ثبت نکرده‌اند.

به گزارش میرملاس‌خبر، با فروکش کردن موج ششم کرونا در کشور،‌ هیچ شهری در وضعیت قرمز قرار ندارد؛ همچنین تعداد شهرهای نارنجی کشور به صفر رسیده است. ۲۵۹ شهر در وضعیت زرد و ۱۸۹ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

تعداد بیماران بستری نصف شد

تعداد موارد بستری در هفته سوم اردیبهشت ماه نسبت به هفته دوم،‌ به نصف رسید؛‌ در هفته گذشته ۵۳۶ بیمار جدید بستری شدند در حالی که این عدد در هفته ماقبل، ۱۰۷۷ نفر بود. تعداد موارد فوتی جدید نیز کاهش چشمگیری داشته و از ۱۱۸ فوتی در هفته دوم اردیبهشت، به ۷۸ فوتی در هفته گذشته رسیده است.

تعداد بیماران سرپایی شناسایی شده در کشور نیز در این بازه زمانی کاهش چشمگیری داشته و در هفته سوم اردیبهشت تنها ۲۲۱۸ بیمار سرپایی با تست مثبت کرونا در کشور شناسایی شده است.

از ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری، هفت استان کشور مرگ و میر صفر داشته‌اند.