شهاب‌الدین عزیزی خادم کمتر از یکسال بعد از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، از سوی هیات رئیسه برکنار شد.

به گزارش میرملاس‌خبر، در جلسه صبح امروز (پنجشنبه) هیئت رئیسه که در مرکز ملی فوتبال برگزار شد، هر ۸ نفر به عزل شهاب‌الدین عزیزی خادم از ریاست این فدراسیون رأی دادند تا دوران «خوبان عالم» و «مقربین درگاه الهی» در فدراسیون فوتبال پس از ۳۵۵ روز به پایان برسد.

مهرداد سراجی، احسان اصولی، بهرام رضاییان، احمدرضا براتی، میرشاد ماجدی، شهره موسوی، طهمورث حیدری و خداداد افشاریان اعضای حاضر در نشست برکناری رئیس فدراسیون بودند. عزیزی خادم نیز در هیئت رئیسه حضور داشت اما چون رأی‌گیری درباره خودش بود، حق رأی نداشت.

طبق اساسنامه ظرف مدت سه ماه، مجمع فدراسیون فوتبال باید برگزار و موضوع برکناری عزیزی خادم در آنجا به رأی گذاشته شود. در این مدت فدراسیون با سرپرست انتخاب خواهد شد. قرار است سرپرست فدراسیون در جلسه هیئت رئیسه انتخاب شود.