مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: در سال گذشته ۱۶۳ مورد پیمان استعلامی و مناقصه با مبلغ ۴،۷۱۱ میلیارد ریال در شرکت گاز استان لرستان منعقد شده است.

به گزارش میرملاس‌خبر، کرم گودرزی  اظهار داشت: شرکت گاز در راستای انجام رسالت کاری خود و در جهت خدمات‌رسانی مستمر به هم استانی‌های عزیز و همچنین ایجاد زیر ساخت گازرسانی تعداد ۱۶۳ مورد پیمان را با مبلغ ۴،۷۱۱ میلیارد ریال با پیمانکاران مختلف منعقد کرده است.

وی افزود: شفافیت در معاملات و رعایت دقیق قانون برگزاری مناقصات و معاملات یکی از اولویتهای ویژه در شرکت گاز استان لرستان میباشد و ضمن اطلاع رسانی از طریق کانال های ارتباطی و ایجاد شرایط یکسان برای کلیه مناقصه گران ، نسبت به برگزاری معاملات و مناقصات از طرق سامانه ستاد اقدام می نماید.