طی حکمی از طرف رئیس کل دیوان محاسبات کشور، مظفر جمالی‌نژاد به‌عنوان مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان منصوب شد.

به گزارش میرملاس‌خبر، طی حکمی از طرف مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، مظفر جمالی‌نژاد به‌عنوان مدیرکل  دیوان محاسبات استان لرستان منصوب شد.

مظفر جمالی‌نژاد دارای مدرک دکترای حسابداری است و پیش از این در مسولیت معاونت امور اجرایی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول به خدمت بود.

پیش از این اسدزاده به‌مدت هشت ماه به‌عنوان سرپرست دیوان محاسبات لرستان فعالیت می‌کرد.