طی حکمی از سوی مدیر جدید آکادمی باشگاه پرسپولیس، علی دریکوندی مربی دروازه‌بان‌های تیم‌های پایه این باشگاه شد.

به گزارش میرملاس‌خبر، طی حکمی از سوی محسن خلیلی مدیر جدید آکادمی باشگاه پرسپولیس، علی دریکوندی مربی لرستانی به عنوان مربی دروازه‌بان‌های تیم‌های پایه این باشگاه منصوب شد.

دریکوندی در فصل گذشته فوتبال مربی دروازه‌بان‌های تیم سایپاه تهران بوده است.

گفتنی است که اسماعیل هلالی، ادموند بزیک، رضا جباری، حسن خانمحمدی، احسان خرسندی و محمد برزگر از دیگر مربیان صاحب نام این فصل پایه‌های پرسپولیس تهران هستند.